ZARZĄDZENIE NR 51/2020

ZARZĄDZENIE NR 51/2020
WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2021 r.

 

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)  i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 i 2245, z 2020 r. poz. 284, 374, 568,695, 1175, 1649) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2021 r. zgodnie z załącznikami Nr 1. i Nr 2.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

WÓJT

Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2020-12-31

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2021-01-15

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2021-01-15