ZARZĄDZENIE NR 6/2021

ZARZĄDZENIE NR 6/2021
WÓJTA GMINY KORYCIN

z dnia 26 lutego 2021 r 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2021 r.

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)  i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 869, 1622, 1649 i 2020, oraz 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2021 r.

§ 2. Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminie na 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

 

WÓJT

Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Skarbnik Gminy

Data wytworzenia: 2021-02-26

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2021-03-05

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2021-03-05