Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                                                                                                                                                      Korycin dnia 23 .01.2017 r.

GR. 6840.1.2017   

                                                                                                           O G Ł O S Z E N I E

              Wójt Gminy Korycin w oparciu o art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży:

L/p

Oznaczenie nieruchomości w/g danych z ewidencji gruntów

Przeznaczenie i sposób jego zagospodarowania

Pow. działki             w m 2

Położenie i opis nieruchomości

      Forma

  sprzedaży

Cena sprzedaży

   w  zł

  1.

działka nr 250/6 o pow. 0,0139 ha

KW Nr BI1S/00022304/5

 MN – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

139

Korycin –

przy ulicy Szkolnej 11

Bezprzetargowa – na rzecz właściciela działki nr 251

3 764,00

+ podatek VAT

  

    Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Korycinie i stronie internetowej  www.korycin.pl na okres 21 dni tj. do dnia 14 lutego 2017r.

     Szczegółowe informacje dotyczące  wynajmu nieruchomości  zamieszczonej w niniejszym wykazie, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Korycinie, przy ul. Knyszyńskiej 2a, tel. 85 7229195, pokój nr 7 .

 WÓJT

Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisław Kopciewski - Gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, rolnictwo

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2017-01-23

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2017-01-23