Ogłoszenie z dnia 14.12.2017 r.

Korycin dnia 14.12.2017 r.

GR.6840.9.2017 

 

O G Ł O S Z E N I E

            Wójt Gminy Korycin w oparciu o art. 35  ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

L/p

Oznaczenie nieruchomości w/g danych z ewidencji gruntów

Przeznaczenie i sposób jego zagospodarowania

Pow. użytkowa w m 2

Położenie i opis nieruchomości

Forma
oddania
w
najem

 Wysokość opłat z tytułu najmu 
/minimalna/ zł
miesięczna

Termin wnoszenia
opłat

 

  1

działka nr 273 o pow. 0,1624 ha
KW Nr BI1S/00013845/3

Teren przeznaczony pod administrację i usługi

              19,48

Korycin, ul. Knyszyńska 2a -budynek  „Kiosku”,
o pow. 19,48 mdo prowadzenia działalności gospodarczej

Przetarg
pisemny
nieograniczony

200,00
+  VAT

Po otrzymaniu faktury

  

      Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Korycinie i stronie internetowej  www.korycin.pl  na okres 21 dni tj. do dnia 04  stycznia 2018 r.

      Szczegółowe informacje dotyczące  wynajmu nieruchomości  zamieszczonej w niniejszym wykazie, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Korycinie, przy ul. Knyszyńskiej 2a, tel. 085 722-91-95, pokój nr 7.                                                     

                                                                                                                           

           WÓJT

                                                                                                                    Mirosław  Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Stanisław Kopciewski - Gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, rolnictwo

Data wytworzenia: 2017-12-14

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2017-12-14

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2017-12-14