BUDŻET GMINY KORYCIN 2010 ROK

w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Korycin za 2009 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu budżetowego.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę kredytów i pożyczek, których termin płatności przypada na 2010 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Korycin za I półrocze 2010 roku.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r.
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2010 r. 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020.
w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Korycin na 2011 rok.
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r. 
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminie Korycin na 2010 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2011 – 2020
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2011
w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok 
w sprawie zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r. 

Metryka strony

Udostępniający: Bielawski Robert

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-01-29

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-01-20

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-01-29