Wójt Gminy Korycin ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku na terenie Gminy Korycin, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 277).

 

I.       Wymagania stawiane kandydatom.

 

1. Rachmistrzem spisowym może zostać:

a) osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat),

b) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem,

c) będąca w pełni sprawna fizycznie,

d) posiadająca umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będą przeprowadzane wywiady,

e) musi być asertywna , umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas przeprowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,

f) powinna być obowiązkowa, rzetelna i wykazywać się dobrą organizacja pracy,

g) rachmistrzem może zostać osoba (z UE) nie będąca obywatelem Polski, musi jednak wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, ponieważ wszystkie materiały spisowe i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim,

h) posiadająca w podstawowym stopniu zdolność obsługi komputerów.

 

II.    Niezależnie od spełnienia warunków opisanych w pkt I, kandydaci na rachmistrzów muszą

wziąć udział w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami  (Hend-Held) i zainstalowanymi na nich aplikacjami oraz złożyć pozytywnie egzamin kończący szkolenie. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

 

III. Kandydaci na rachmistrzów będą musieli wykazać się podstawowymi, standardowymi dokumentami wymaganymi podczas rekrutacji na stanowisku pracy tj.

a) oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych,

b)oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

 

IV. Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Korycin, w której będą dokonywać spisu, z wyłączeniem obwodu spisowego, w którym mieszkają.

 

V.    Rachmistrze spisowi dokonują obchodu przedspisowego w dniach od 1 marca do 17 marca 2011r.

 

VI.    Rachmistrze spisowi rozpoczynają spisywanie w dniu 8 kwietnia 2011 roku i kończą w

            dniu  30 czerwca  2011 roku.

 

VII. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych będzie przeprowadzony w terminie od

              6 do 20 grudnia 2010 roku włącznie.

 

    VIII. Na terenie Gminy Korycin narodowy spis powszechny przeprowadzi 2 rachmistrzów.

 

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Korycin w terminie do dnia 20 grudnia 2010r.

      włącznie wraz z wymaganymi dokumentami, tj.:

 

1)        podaniem (w tym telefon kontaktowy oraz adres e-mail, ksero dokumentu

             potwierdzającego  ukończenie szkoły średniej lub wyższej, ksero dowodu osobistego),

2)          oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (85)7229197.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/Korycin) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Korycin.


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2010-12-09

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-12-09

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2010-12-09