Protokoły Kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Korycin w roku 2005.

1. Protokół z kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, ul. Al. 100-lecia Państwa Polskiego 8 w zakresie prawidłowości klasyfikacji podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w programie SAPARD.
Badaniem objęto dokumentację związaną z umowami zawartymi pomiędzy Gminą Korycin a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Kontrolę przeprowadzono w okresie 07 - 10 lutego 2006r.

2. Protokół z kontroli płatnika Urzędu Gminy Korycin, 16 - 140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Białymstoku Wydział Kontroli Płatników Składek, ul. Młynowa 29, 15 - 404 Białystok.
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 08.02.2005r. do dnia 25.02.2005r. z przerwą w dniach 10,11,14 - 16 lutego 2005r. Kontrolę objęto okres od 1.01.1999r. do 31.12.2004r.

3. Protokół kontroli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Departament Inspekcji Budowlanej, 00 - 926 Warszawa, ul. Krucza 38/42 w zakresie użytkowania obiektu budowlanego - podstawa prawna art. 81 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. NR 108, poz. 1126 z późn. zm.).
Kontrolę przeprowadzono w dniu 5 kwietnia 2005r.

4. Protokół kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Placówka Zamiejscowa w Łomży 18 - 400 Łomża, ul. Nowa 2. Temat kontroli: załatwianie skarg i wniosków obywateli oraz udostępnianie informacji publicznej.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2004r. do 20 maja 2005r. Kontrolę przeprowadzono 20, 23, 24 maja 2005 roku.

5. Protokół kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22.
Temat kontroli: realizacja umów zawartych na zatrudnienie osób w ramach zastępczej służby poborowych w okresie 07.06.2004r. - 25.05.2005r. Kontrolę przeprowadzono w dniu 25.05.2005r.

6. Protokół kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, 15 264 Białystok ul. Ciołkowskiego 2/3.
Przedmiot kontroli: ujęcie wody i oczyszczalnia ścieków w Korycinie.
Czas trwania kontroli: od dnia 26.10.2005r. do dnia 9.11.2005r. z przerwą w dniach od 27.10.2005r. do 8.11.2005r.

7. Protokół kontroli Urzędu Skarbowego w Sokółce, 16 - 100 Sokółka, ul. Białostocka 47.
Przedmiot kontroli: badanie zgodności zapisów w Ewidencji Księgowej z danymi wykazami w deklaracji Vat - 7 za x.2005r. Czas trwania kontroli 25.11.2005r.

8. Protokół kontroli Archiwum Państwowego, ul. Rynek Kościuszki 4, 15 - 426 Białystok.
Przedmiotem kontroli było Archiwum Zakładowe w Korycinie. Czas trwania kontroli 09 września 2005r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2006-02-27

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2006-02-27

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2006-02-27