Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy Korycin i jednostkach podległych
w 2019 roku

  1. Kontrola przeprowadzona przez Wojewodę Podlaskiego w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 30 stycznia 2019 r. z zakresu projektu pn. "CROSS-BORDER EARLY EDUCATION NETWORK" („Transgraniczna Sieć Wczesnej Edukacji”). Cel projektu obejmował przebudowę i rozbudowę przedszkola w Korycinie oraz zakup wyposażenia kuchni przedszkolnej (Nr: LT-PL-1R-106).

  2. Doraźna kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku w Szkole Podstawowej w Korycinie w dniu 14 lutego 2019 r. z zakresu zagadnień związanych z osiąganiem przez gminę Korycin wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w ustawie z dnia 26 stycznia  1982 r. Karta Nauczyciela (DZ. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.). Kontroli poddano prawidłowość ustalenia danych na potrzeby sporządzenia przez Wójta Gminy Korycin sprawozdania, o którym mowa w art. 30a ust. 4 Karty Nauczyciela, dotyczących przede wszystkim struktury zatrudnienia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli poniesionych w 2018 r., a także prawidłowość ustalenia wysokości dodatków uzupełniających dla poszczególny nauczycieli.

  3. Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku, w Urzędzie Gminy Korycin w dniach od 9 maja 2019 r. do 10 lipca 2019 r., z zakresu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Korycin za okres 2018 rok. 

  4. Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Białymstoku w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 24 września 2019 r. w zakresie postępowania z materiałami i dokumentacją powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Gminy Korycin.

  5. Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sokółce w punkcie przedszkolnym w Bombli w dniu 26 września 2019 r. z zakresu oceny stanu sanitarnego innej formy wychowania przedszkolnego.

  6. Audyt przeprowadzony przez Krajową Administrację Skarbową - Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku w dniach od 16 do 20 grudnia 2019 r. oraz 3 stycznia 2020 r., z zakresu gospodarowania środkami Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020. Nazwa projektu "Kultura i Natura - rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę". Numer projektu LT-PL-1R-091.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2019-10-15

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2020-01-30

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2019-10-21