1. Protokół z przeprowadzonej wizytacji w dniach od 9-20 lutego 2009 roku w Zespole Szkół w Korycinie przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
Celem wizytacji było:
a) ocena stanu, warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i nauczycieli,

b) analiza i ocena efektów działalności dydaktycznej oraz innej działalności statutowej szkoły.

2. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Gminie Korycin w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska za okres 2005 – 2008 w dniach 5.08.2009r. z przerwą 6.08.2009 – 18.09.2009r. do dnia 21.09.2009r.

    Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Ochrony Środowiska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3 (załacznik - Zarządzenie pokontrolne)

3. Kontrola archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Korycin przeprowadzone przez Archiwum Państwowe w Białymstoku w dniu 24 listopada 2009r.

4. Kontrola podatkowa przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku, ul. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8.w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006 przyznanymi Gminie Korycina realizację projektu Nr 61412 – UM 5000017/05 pn. ”Budowa Kompleksu Sportowo – rekreacyjnego – turystycznego w Korycinie” przeprowadzona w okresie od dnia 26 listopada 2009 r. do dnia 15 stycznia 2010r.

Metryka strony

Udostępniający: Bielawski Robert

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2009-03-20

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-02-01

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2009-03-20