1. Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku, ul. Branickiego 13 w Zespole Szkół w Korycinie w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za 2010 rok w okresie od 19 stycznia 2011 do dnia 20 lutego 2011r.

2. Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w Urzędzie Gminy Korycin w zakresie zgodności realizowanego zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Korycin przy ul. Słowiańskiej” z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem w dniu 26 stycznia 2011r.

3. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Korycinie w zakresie prawidłowości sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, należytego ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą oraz dostępu osób trzecich w dniu 21 lutego 2011r.

4. Kontrola przeprowadzona prze Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku, ul. Branickiego 13 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych za 2010 rok w okresie od dnia 14 marca 2011r. do dnia 30 marca 2011r.

5. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 w Urzędzie Gminy Korycin w zakresie realizacji zadań obronnych w dniu 24 marca 2011r.

6. Kontrola przeprowadzona przez Archwum Państwowe w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 4 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Korycinie w dniu 9 sierpnia 2011r. w zakresie poprawności klasyfikowania materiałów archiwalnych, stanu zachowania, uporządkowania, zewidencjonowania i warunków ich przechowywania.

7. Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku, ul. Branickiego 13 w Urzędzie Gminy Korycin w zakresie kompleksowej gospodarki finansowej za 2010 rok w okresie od dnia 12 sierpnia do dnia 14 października 2011 roku (z przerwami).

8. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Urzędzie Gminy Korycin w zakresie wizytacji w miejscu realizacji projektów pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Bombli" i "Budowa świetlicy wiejskiej w Krukowszczyźnie" w dniu 16 listopada 2011 roku.

9. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 w Urzędzie Gminy Korycin w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 listopada 2011 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2011-04-18

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2011-11-29

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2011-04-18