Protokoły kontroli przeprowadzone w 2012r.

1. Kontrola przeprowadzona przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 2/3 w Urzędzie Gminy Korycin w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w okresie od dnia 9 marca 2012r. do dnia 21 marca 2012r.

2. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Białymstoku, ul. Poleska 89 w Urzędzie Gminy Korycin w zakresie kontroli trwałości projektu pn. „ Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie” w okresie od dnia 25 maja 2012r. do dnia 22 czerwca 2012r.

3. Raport z ewaluacji zewnętrznej problemowej w zbiorze "efekty" przeprowadzonej w Gimnazjum im. "Solidarności" w Zespole Szkół w Korycinie w dniach 11 - 19 czerwca 2012r. przez zespół wizytatorów d/s ewaluacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 9.

4. Kontrola ogólna przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 4 w Urzędzie Gminy Korycin w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi, stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, brakowanie dokumentacji archiwalnej w dniu 22.10.2012r.

5. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 w Urzędzie Gminy Korycin w zakresie:

  • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pobierania opłat;
  • wyborów ławników;
  • rejestracji działalności gospodarczej;
  • rejestracji żłobków i klubów dziecięcych.

6. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie w dniach 26 – 27 listopada 2012r. w zakresie prawidłowości przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych w okresie od dnia 1 września 2011r. do dnia kontroli.

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2012-05-30

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2013-03-18

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2012-05-30