Protokoły kontroli przeprowadzone w 2013 roku

1. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 4 lutego 2013r. w zakresie oceny przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r.

2. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie w dniach 20 lutego i 13 marca 2013r. w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Państwa na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz wykonanie dochodów budżetu Państwa za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

3. Raport z całościowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Przedszkolu im. Jana Pawła II w Korycinie w dniach 8 – 19 kwietnia 2013r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku ul. Rynek Kościuszki 9.

4. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 27 maja 2013r. w zakresie gospodarowania środkami pochodzacymi z budżetu UE w ramach RPOWP - wniosek o płatność "Zabytki Królewskiego Korycina".

5. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku w Zespole Szkół w Korycinie w dniu 27 września 2013r. w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa przy realizacji projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach".

6. Kontrola przeprowadzona przez Okręgową Inspekcję Pracy w Białymstoku w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 9 grudnia 2013r. w zakresie przestrzegania przepisów i zasad prawnej ochrony pracy, w tym technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych zagadnieniach.

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2013-03-18

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2013-12-23

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2013-03-18