Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy Korycin i jednostkach podległych w 2014 roku

 

1. Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w Szkole Podstawowej w Korycinie w dniu 21 lutego 2014 r. w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej.

2. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 6 maja 2014 r. w zakresie zakończenia realizacji projektu pn. „Zabytki Królewskiego Korycina” z  terminem zakończenia w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia.

3. Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Białymstoku w dniu 24 czerwca 2014 r. - kontrola archiwalna Urzędu Stanu Cywilnego w Korycinie w zakresie stosowania przepisów kancelaryjno archiwalnych.

4. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 w dniach 24-25 lipca 2014r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie w zakresie prawidłowości realizacji zadań przez gminę określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2014-06-17

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2014-07-29

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2014-06-17