2016 rok

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy Korycin i jednostkach podległych w 2016 roku

1. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w Urzędzie Gminy Korycin w dniach 18-22 kwietnia 2016 r. w zakresie prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa na realizację zadania:"Remont drogi gminnej w Gorszczyźnie - wsi Korycińskiego Sera".

2. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 8 lipca 2016 r. w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie.

3. Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe – Wydział Komunikacji i Dróg w Sokółce w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 25 października 2016 roku w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Korycin.

4. Raport z ewaluacji problemowej w dniach 14-18 listopada 2016 r. Została przeprowadzona problemowa ewaluacja zewnętrzna w punkcie przedszkolnym w Bombli przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w zakresie wymagań:
     a) Rodzice są partnerami przedszkola;
     b) Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2016-12-21

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2016-10-27