2017 rok

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy Korycin i jednostkach podległych w 2017 roku

1. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 4 kwietnia 2017 r. w zakresie realizacji zadań wynikających z:
    - ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 z późn. zm.);
    - ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.),
za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia kontroli.

2. Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Sokółce – Wydział Komunikacji i Dróg w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 25 kwietnia 2017 r. w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Korycin.

3. Kontrola przeprowadzona przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Suwałkach w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 11 lipca 2017 r. w zakresie prawidłowości prowadzenia rejestru wyborców oraz jego aktualizacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941 z późn. zm.) – w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 10 lipca 2017 r.

4. Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Sokółce, Wydział Komunikacji i Dróg w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 12 października 2017 r. w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych na drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Korycin.

5. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dniach 14,15 i 18 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Korycin z zakresu zrealizowanego projektu pn. "Przebudowa dróg gminnych: Nr 1039788, Nr 103963B, Nr 103959B, Nr 103953B w Gminie Korycin" dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2017-08-01

Wprowadzający: Robert Bielawski

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2017-12-22

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2017-04-13