1. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Korycin w dniach 10,11 i 23 stycznia 2008 r. przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Tematem kontroli była: "Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2007 r. na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej pod względem zgodności z przeznaczeniem i wysokością".

2. Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 11.03.2008 r. przez pracowników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej.

3. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Gminie Korycin przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku od dnia od 24.04.2008r. do dnia 14.05.2008 r. z przerwami od 25.04.2008 r. do dnia 13.05.2008 r.

Przedmiot kontroli: przestrzeganie wymogów ochrony środowiska na składowisku odpadów obojętnych w Korycinie.

4. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Korycin przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 16.05.2008 r.

Kontrolą objęto zagadnienia gospodarki materiałowej: ewidencję, obrót i magazynowanie sprzętu OC stanowiącego mienie Skarbu Państwa za okres od 2003 roku do dnia kontroli.

5. Protokół z kontroli Przedszkola w Korycinie przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku w okresie od 13.06.2008r. do 17.06.2008r.
Zakres kontroli:
1) Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wypłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład, oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych.
2) Ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i zasiłkó oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4) Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

6. Protokół Kontroli Urzędu Gminy Korycin przeprowadzonej w dniach 14, 17 i 18 listopada przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Placówka zamiejscowa w Łomży.
Temat kontroli:
- organizacja i sposób przyjmowania, załatwiania skarg i wniosków oraz realizacja przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem publikowania oświadczeń majątkowych.
Kontrolę objęto okres od 1 stycznia 2007r. do dnia kontroli.

Załączniki do treści

 • 2. Ustalenia -kontrola z dnia 11.03.2008r. (PDF, 169,64 KB)

  Ustalenia pokontrolne w zakresie realizacji zadań o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

 • 3. Kontrola WIOŚ w Białymstoku (PDF, 447,92 KB)

  Protokół z kontroli przeprowadzonej w Gminie Korycin przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku od dnia od 24.04.2008r. do dnia 14.05.2008 r.Przedmiot kontroli: przestrzeganie wymogów ochrony środowiska na składowisku odpadów w Korycini

 • 3.Zarządzenie pokontrolne WIOŚ Białystok (PDF, 189,88 KB)

  Protokół z kontroli przeprowadzonej w Gminie Korycin przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku od dnia od 24.04.2008r. do dnia 14.05.2008 r. z przerwami od 25.04.2008 r. do dnia 13.05.2008 r. Przedmiot kontroli: przestrzeganie wymogów

 • 4. Protokół z kontroli sprzętu OC (PDF, 268,86 KB)

  Kontrola Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

 • 4. Zalecenia pokontrolne - sprzęt OC (PDF, 167,67 KB)

  Zalecenia pokontrolne Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

 • Protokół kontroli - prawidłowość wykorzystania dotacji w 2007r. (PDF, 946,88 KB)

  Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2007 r. na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej pod względem zgodności z przeznaczeniem i wysokością

 • Protokół Kontroli Urzędu Gminy Korycin (PDF, 2,83 MB)

  Protokół Kontroli Urzędu Gminy Korycin przeprowadzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - Placówka Zamiejscowa w Łomży w dniach 14,17 i 18 listopada 2008 roku.

 • Protokół kontroli z Przedszkola w Korycinie (PDF, 357,19 KB)

  Ustalenia pokontrolne do poszczególnych punktów

 • Ustalenia kontroli z dnia 14,18,19 marca 2008r.-GOPS (PDF, 93,54 KB)

  Kontrola problemowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych

 • Zalecenia pokontrolne (PDF, 418,02 KB)

  Zalecenia pokontrolne Podlaskiego Urządu Wojewódzkiego w Białymstoku - Placówka zamiejscowa w Łomży.

 • Zalecenia pokontrolne -wykorzystanie dotacji GOPS w 2007r. (PDF, 129,18 KB)

  Zalecenia pokontrolne - Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w 2007 r. na finansowanie zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej pod względem zgodności z przeznaczeniem i wysokością

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2008-06-09

Data modyfikacji: 2008-12-22

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2008-06-09