Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy Korycin i jednostkach podległych w 2018 roku

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy Korycin i jednostkach podległych w 2018 roku

 

1. Kompleksowa kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Polityki Społecznej, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korycinie w dniach 5-6-7 lutego 2018 roku. Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zadań własnych i zadań zleconych przez administrację rządową wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. 5 lutego 2018 r.


2. Kontrola przeprowadzona przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku, w Urzędzie Gminy Korycin w dniach od 13 marca do 27 kwietnia 2018 roku.

Przedmiotem kontroli było:

1. Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do jej naliczenia na 2014 rok.

2. Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część wyrównawczą subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z wykazywaniem danych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych RB-PDP, stanowiących podstawę do jej naliczenia na 2015 rok.

 

3. Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 26 kwietnia 2018 roku. Przedmiotem kontroli była dokumentacja dotycząca realizacji zadań obronnych za 2017 i 2018 rok do dnia kontroli.

4. Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Sokółce, Wydział Komunikacji i Dróg w Urzędzie Gminy Korycin w dniu 22 maja 2018 r. w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych na drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Korycin.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2018-02-08

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2018-05-24

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2018-02-08