Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Korycin w roku 2007.

1. Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.

Czas trwania kontroli : od 19 kwietnia do 26 kwietnia 2007r.

Przedmiotem kontroli były nastepujące zagadnienia dotyczące GOPS i GOKSiT w Korycinie:

- prawidłowość i rzetelność obliczania potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wypłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków oświadczenia emerytalno-rentowego oraz o ustalenie kapitału początkowego,

- prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłoszenia danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

2. Protokół kontroli Regionalnej Izby Obrachunkwej w Białymstoku - Zespół w Suwałkach.

Czas trwania kontroli: od 16 listopada do 31 grudnia 2007 r.

Przedmiotem kontroli była kompleksowa kontrola gospodarki finansowej za 2006 rok.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2008-01-24

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2010-02-01

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2008-01-24