Zapobieganie bezdomności zwierząt

Działalność na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt

      Urząd Gminy Korycin podejmuje szereg działań mających na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym powierzając wykonywanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich odławianie wyłącznie podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia i podlegającemu nadzorowi weterynaryjnemu, zapewniającemu prowadzenie rzetelnej ewidencji odłowionych zwierząt oraz wykonywanie zabiegów ich kastracji i sterylizacji.

W ramach działalności gmin na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt, Gmina Korycin:

- posiada zawartą umowę na wyłapywanie zwierząt ze schroniskiem GREEN HOUSE w Krzeczkowie, które zapewnia właściwe warunki bytowania zwierząt i adopcji,

- posiada zawartą umowę z gospodarstwem rolnym w miejscowości Szumowo, które przyjmuje i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Gminy Korycin.

       Psy przyjmowane do schroniska przechodzą 14-dniową kwarantannę, są chipowane, szczepione, odrobaczane oraz kastrowane/sterylizowane (wyjątkiem jest stan zdrowotny niepozwalający na wykonanie w/w zabiegu).

      W schronisku działa wolontariat. Z akcji wolontariatu i działań promocyjnych podejmowanych przez Schronisko GREEN HOUSE są sporządzane notatki w postaci prezentacji zamieszczanych na stronie internetowej Schroniska.

       Na stronie internetowej Schroniska również zamieszczane są zdjęcia psów przeznaczonych do adopcji, co nie wyklucza adopcji psa, którego wizerunek nie jest zamieszczony na stronie.

        Zdjęcia psów do adopcji z terenu Gminy Korycin znajdują się pod adresem: http://www.schronisko-gh.pl/portfolio/gmina-korycin/

Dane kontaktowe w sprawie adopcji: +48 604 798 164.

 

Informacja dotycząca zwierząt:

 


Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Referent ds. utrzymania czystości i porządku

Data wytworzenia: 2023-02-02

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2024-04-24

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2023-02-02