INWESTYCJE GMINNE realizowane na terenie Gminy Korycin w 2004 roku z udziałem środków z SAPARD-u.

 

I. KOTŁOWNIA NA BIOMASĘ (DREWNO) W BUDYNKU APTEKI W KORYCINIE ORAZ DOMU NAUCZYCIELA W ZABRODZIU .

ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o., Ostrów Mazowiecki, ul Klonowa 2 od 12 maja do 30 sierpnia bieżącego roku wykonała modernizacje kotłowni w budynku Apteki w Korycinie i Domu Nauczyciela w Zabrodziu. Kotłownia została zmodernizowana w oparciu o technologię kotła wodnego niskotemperaturowego firmy HDG BAVARIA typ EURO 30 opalanego biomasą z drewna liściastego. Kotłownia będzie użytkowana w sezonie grzewczym dla zapewnienia dostawy ciepła na potrzeby c.o., a współpracować będzie z kolektorem słonecznym do przygotowania ciepłej wody użytkowej (budynek apteki).
Instalacja jest wykonana w systemie pompowym z rozdziałem dolnym, przewidziana na parametry 75/550C. Kocioł przystosowany jest do pracy w układzie automatycznej regulacji i nie wymaga stałej obsługi, a jedynie nadzoru. Nadzór ten powinien obejmować:
- stan ilości paliwa w komorze spalania kotła (informacja o zawartości biomasy w komorze spalania – pomarańczowa lampka sygnalizacyjna na sterowniku kotłowym –określa możliwość i/lub konieczność uzupełnienia wsadu),
- stan zmagazynowanej biomasy w składzie opału,
- stan napełnienia instalacji grzewczej (ciśnienie pracy p=1,5).
W skład wyposażenia kotłowni wchodzą następujące urządzenia:
1) kocioł wodny niskotemperaturowy firmy HDG BAVARIA typ EURO 30 z pompą cyrkulacyjną kotła,
zaworem regulacyjnym z siłownikiem,
2) zbiornik buforowy,
3) automatyka nakotłowa Lambda Control,
4) automatyka sterująca Viessmann typ Vitotronic,
- czujnik temperatury zewnętrznej,
- czujnik temperatury zanurzeniowy/ przylgowy,
5) pompa obiegowa c.o. WILO,
6) zawór mieszający 3-drogowy Danfoss,
7) siłownik zaworu mieszającego Danfoss,
8) naczynie wzbiorcze systemu otwartego,
9) wodomierz wody zimnej,
10) stacja zmiękczania wody EPURO,
11) filtr wody zimnej EPURO,
12) zawór automatycznego uzupełnianie wody,
13) kolektory słoneczne- tylko w budynku Apteki.
Koszt ogólny modernizacji kotłowni w budynku Apteki – 111 043zł, w tym:
- 20 000zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku,
- 83 238zł – dotacja z funduszu SAPARD,
- 7 805zł – środki własne gminy.
Koszt ogólny modernizacji kotłowni w budynku Domu Nauczyciela w Zabrodziu – 60 000zł, w tym:
- 44 952zł – dotacja z funduszu SAPARD,
- 15 048zł – środki własne gminy.


II. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 103954B AULAKOWSZCZYZNA - SZUMOWO - ROMASZKÓWKA 4,6 KM.

Celem uzyskania środków finansowych na przebudowę, Gmina Korycin złożyła wniosek o dotację w ramach programu SAPARD. Pomoc finansowa wyniosła 630 000zł. Projekt techniczny na zlecenie Gminy Korycin wykonał Zakład Budowy i Utrzymania Dróg Romuald Błahuszewski,16-100 Sokółka, ul Witosa 106.W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów z Białegostoku, wartość umowy 1 239 558 zł.
Przebudowę drogi rozpoczęto 29 kwietnia 2004 r., zakończono odbiorem 30 lipca 2004r.
Parametry techniczne drogi:
a) długość drogi 4600m,
b) szerokość korony drogi 9,0-11,0m,
c) szerokość jezdni drogi5,0 i 6,0m,
d) nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna gr.3cm, warstwa wiążąca gr.3cm).


III. ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W KORYCINIE.

Inwestycję zrealizowała Firma „BARTOSZ” Sj.Bujwicki, Sobiech, Cybulko z Białegostoku.
Koszt ogólny inwestycji wynosi 721.328 zł w tym
- środki programu SAPARD - 540.780 zł,
- środki własne 180.548 zł.
Prace zostały rozpoczęte 12 lipca 2004 r. (przekazanie placu budowy) a termin zakończenia robót – 30 grudzień 2004 r.
Zakres inwestycji obejmował :
- wymianę wszystkich urządzeń znajdujących się w budynku stacji wodociągowej,
- wykonanie dachu,
- docieplenie ścian budynku,
- budowę zewnętrznej sieci wodociągowej o długości około 300 m,
- montaż 2 zbiorników wyrównawczych o pojemności 100 m3 każdy,
- wymiana instalacji ogrodzenia na nowe (betonowe).
Rozbudowana stacja wodociągowa zapewni dostateczną ilość wody pod odpowiednim ciśnieniem na potrzeby mieszkańców, inwentarza, zakładów pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

 

Inwestycje Gminy Korycin w latach 2003 - 2010

Inwestycje gminne zrealizowane w 2011r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Data modyfikacji: 2011-11-09

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-02-07