Tereny przeznaczone pod inwestycje

 

1. Działka oznaczona numerem 285/2 o maksymalnej dostępnej powierzchni 0,6077 ha na której znajdują się grunty o klasie bonitacyjnej IV b. Położona jest w Korycinie na ulicy Grodzieńskiej 24, którego właścicielem gruntów jest Gmina Korycin i wieczystym użytkownikiem Spółdzielnia Usługowo-Hadlowa ''Prodmech".
Teren ten w planie przestrzennego zagospodarowania przeznaczony jest do obsługi rolnictwa a obecnie wykorzystywany przez w/w spółdzielnię .
Na terenie działki znajduje się budynek administracyjno-warsztatowy o powierzchni użytkowej 1111 m2. Do budynku doprowadzona jest linia energetyczna o napięciu 230/380 volt , sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz przyłącze telekomunikacyjne .
Poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości 100 - 150 m.
Droga dojazdowa do działki jest asfaltowa , a w odległości 300m przebiega droga krajowa S-8 Białystok - Suwałki .
Cena gruntu wraz z budynkiem 210 tys. zł .
Osoba do kontaktu - Stanisław Kopciewski tel.(85) 722 91 95


2. Działka oznaczona numerem 8/1, o powierzchni 2 ha na której znajdują się grunty o klasie bonitacyjnejV i VI . Jest ona położona na pograniczu gminy Korycin z gminą Jasionówka , przy skrzyżowaniu drogi krajowej S-8 Białystok - Suwałki z drogą powiatową Jasionówka - Mońki we wsi Wojtachay, której właścicielem jest Sienkiewicz Leszek.
Teren ten w planie przestrzennego zagospodarowania przeznaczony jest pod urządzenia związane z obsługą komunikacji i turystyki (stacja paliw), a obecnie użytkowany rolniczo .
Na terenie działki przeprowadzona jest nadziemna linia energetyczna średniego napięcia 230/380 volt i jest możliwość wykonania przyłącza energetycznego. Jest również możliwość wykonania przyłącza do sieci telekomunikacyjnej jak i do sieci wodociągowej .
Poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości 150 - 200 m, a w pobliżu przepływa rzeka Brzozówka.
Droga dojazdowa do działki jest asfaltowa od drogi krajowej S-8 Białystok - Suwałki .
Cena gruntu 15 - 20 tys. zł/ha .
Osoba do kontaktu - Stanisław Kopciewski tel.(85) 722 91 95

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-04

Data modyfikacji: 2007-06-28

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-02-04