Informacja o mieniu komunalnym gminy Korycin na dzień 15 listopada 2004 r.

Grunty mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2003 roku wynosiły 1.093 331 m2 (109,33 ha):
W 2004 roku nabyto 8 370 m2 (0,8370 ha) gruntu .

 


Na poszerzenie drogi rolniczej w obrębie wsi Mielniki nabyto następujące działki:

- działkę nr 42/2 o pow. 0,1189 ha i działkę nr 70/1 o pow. 0,0665 ha

położone w obrębie wsi Mielniki - od państwa Andrzeja i Jadwigi Marcinkiewicz zam. Mielniki za kwotę 556,00 zł ,

aktem notarialnym nr 8032/2004 z dnia 07.07.2004r.

- działkę nr 7/1 o pow. 0,0151 ha , działkę nr 11/5 o pow. 0,0464 ha , działkę nr 11/4 o pow. 0,0196 ha

i działkę nr 11/7 o pow. 0,0338 ha ,

położone w obrębie wsi Mielniki - od pana Jarosława Wynimko zam. Mielniki 17 , za kwotę 345,00 zł ,

aktem notarialnym nr 8052/2004 z dnia 07.07.2004r.

- działkę nr 65/1 o pow. 0,0496 ha położoną w obrębie wsi Mielniki - od pana Szymaniuk Krzysztofa zam . Mielniki 4,

za kwotę 149,00 zł , aktem notarialnym nr 8021/2004 z dnia 07.07.2004 r.

- działkę nr 2/2 o pow. 0,2925 ha położoną w obrębie wsi Mielniki - od pana Wojciech Zarzeckiego zam. Mielniki 18 ,

za kwotę 877,00 zł ,aktem notarialnym nr 8042/2004r. z dnia 07.07.2004r.

- działkę nr 1/ 2 o pow. 0,1080 ha położoną w obrębie wsi Mielniki - od pana Czesława Zarzeckiego zam. Mielniki 16 ,

za kwotę 324,00 zł , aktem notarialnym nr 8061/2004 z dnia 07.07.2004r.

 


Nabyto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Suwałkach działkę nr 55/2 o pow. 0,0866 ha ,
położoną w obrębie wsi Mielniki aktem notarialnym nr 7760/2004 z dnia 26.10.2004r.


Ogółem za nabyte działki zapłacono kwotę 2.251,00 zł.

Od 15 listopada 2003 roku do 15 listopada 2004 roku nie dokonano sprzedaży działek gruntu mienia gminy Korycin

 

W użytkowaniu wieczystym są następujące działki:

 

działka nr 336/3 o pow. 787 m2 położona w Korycinie, opłata roczna 46,08 zł – GS „SCh” w Korycinie,

działki nr 537, nr 538, nr 539, nr 542, nr 545 o łącznej pow. 11,439 m2

położone w Korycinie, opłata roczna 288,47 zł – GS „SCh” w Korycinie,

działka nr 66/1 o pow. 3240 m2 położona we wsi Bombla, opłata roczna 136,08 zł – GS „SCh” w Korycinie,

działka nr 486 o pow. 619 m2 położona w Korycinie, opłata roczna 120,00 zł – GS „SCh” w Korycinie,

działka nr 285/1 o pow. 6725 m2 i dz. Nr 285/2 o pow. 6077 m2 położone w Korycinie, opłata roczna 948,24 zł

– Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza „Prodmech” w Korycinie,

działka nr 114 o pow. 7800 m2 położona we wsi Wyłudy, opłata roczna 118,40 zł

– Kozłowska Jolanta zam. Wyłudy 42,

działka nr 405 o pow. 1207 m2 położona w Korycinie, opłata roczna 68,50 zł – OSM Mońki,

działka nr 112/1 o pow. 541 m2 położona we wsi Popiołówka, opłata roczna 22,20 zł

– pan Bogusław Kniaź zam Białystok ul. Makowa nr 37 m 1,

działka nr 541 o pow. 2430 m2 położona w Korycinie, opłata roczna 61,30 zł

– pan Józef Wynimko zam. Korycin, ul. Szkolna 4,

działki nr 540, nr 543, nr 544 o łącznej pow. 5012 m2 położone w Korycinie, opłata roczna 126,37 zł

– państwo Izabela i Wiesław Popławscy zam. Białystok, ul. Róży Wiatrów 19.

 

 


Ogółem opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 1.935,64 zł.


Wydzierżawiono (użytki rolne):

 

działkę nr 242 o pow. 4 066 m2 - Korycin

„ nr 251/1 „ 5 379 m2 - Korycin -197,50 zł

„ nr 244 „ 3 795 m2 - Korycin

„ nr 246 „ 3 217 m2 - Korycin

„ nr 171 „ 4250 m2 - Krukowszczyzna - 60,00 zł

„ nr 330 „ 3 100 m2 - Skindzierz - 36,40 zł

„ nr 21 „ 4 100 m2 - Dzięciołówka -110,60 zł

„ nr 46 „ 3 800 m2 - Dzięciołówka

„ nr 104/2 „ 325 m2 - Popiołówka - 22.668,46 zł

„ nr 37 „ 400 m2 - Korycin - 21.715,20 zł

„ nr 4 „ 3 900 m 2 - Wojtachy - 50,00 zł


_______________________________________________________________________
Ogółem: 32 082 m2 44.838,16 zł


(3,20 ha)V .
Budynki (własność gminy):

Lp.

Nazwa obiektu

Nr działki

Pow. działki w m2

Położenie

Wartość ewidencyjna w zł

Wartość szacunkowa w zł

Wysokość roczna czynszu (zł)netto

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Apteka

432

734

Korycin

50 251

90 174

12.310,20

2.

Byłe Przedszkole

245

766

Korycin

9 057

-

2.071,20

3.

Stary budynek ZOZ

476

1628

Korycin

74 335

43 676

3.551,52

4.

Przedszkole

287

3855

Korycin

54 987

90 000

-

5.

Nowy budynek UG i GOKSiT

273

1288

Korycin

270 309

-

720,00

6.

Budynek Poczty i OSP

282

884

Korycin

46 784

62 155

6.119,76

7.

Stary budynek UG, ul. Rynek 14

421

643

Korycin

26 200

30 000

13.110,00

8.

Budynek przystanku PKS

495/2

4200

Korycin

66 900

70 600

1.921,20

9.

Budynek kiosku

273

1288

Korycin

1 175

-

1.568,16

10.

Budynek hydroforni

146

1800

Korycin

29 514

-

-

11.

Budynek hydroforni:

           
 

- starej

50/13

500

Długi Ług

10 900

-

-

 

- nowej

69/2

3300

Długi Ług

210 000

-

-

12.

Budynek hydroforni

98/3

2995

Bombla

113 698

-

-

13.

Budynek OSP

61/1

1500

Ostra Góra

44 814

79 214

5.028,60

14.

Budynek oczyszczalni

129/2

4000

Korycin

7 577

-

-

15.

Budynek dydakt. (szkoła)

240/1, 239

16 626

Korycin

803 005

-

-

16.

Budynek dydakt.

(szkoła)

17

8000

Dzięciołówka

3 224 619

-

11.855,08

 

- bud. gospod.

   

Dzięciołówka

2 930

-

-

17.

Budynek

dydakt.-mieszk.

171,120

9700

Krukowszczyzna

48 086

-

3.602,88

18.

Budynek dydakt.

43

5400

Bombla

556 230

-

16.004,16

 

- bud. gospod.

   

Bombla

8 645

-

-

19.

Budynek dydakt.

22/2

12700

Ostra Góra

222 587

-

18.000,00

 

- bud. gospod.

   

Ostra Góra

3 758

-

-

20.

Budynek dydakt.

91,68

6500

Zabrodzie

226 073

-

-

 

- budynek

dydakt.-mieszk.

   

Zabrodzie

143 182

-

10.341,00

 

- bud. gospod.

   

Zabrodzie

3 896

-

-

 

- bud. gospod.

   

Zabrodzie

1 000

-

-

21.

Wiata stalowa

546

2996

Korycin

6 799

-

-

22.

Bud. sklepu spożywczego

330

3100

Skindzierz

14 292

-

3.867,00

23.

 

 

Sala gimnast. i kotłownia olejowa

   

Korycin

1 512 500

-

-

24.

Budynek GOZ

460

1050

Korycin

186 472

-

6.596,22

25.

Budynek garażu

285/3

2704

Korycin

35 970

-

4.000,00

26.

Bud. (kuźnia)

285/3

2704

Korycin

-

27.

 

Magazyn mater. napędowych

 

285/3

2704

Korycin

-

28.

Bud. stodoły

16/12

3600

Milewszczyzna

1.600

-

-

       

 

OGÓŁEM:

7.409.459

 

120.666,98
Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2004 roku wynosi 1 101 701 m2 (110,17 ha).

długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 92 602 mb

długość sieci kanalizacyjnej wynosi 4 162 mb

ilość oczyszczalni przyzagrodowych (1994-2001) – 350 szt. o wartości 1 447 042,00 zł.

 


Posiadane środki transportowe mają łączną wartość ewidencyjną 482 696,00 zł, w tym:

autobus (1990) o wartości ewid. 117 883 zł,

autobus (1985) o wartości ewid. 84 790 zł,

samochody strażackie szt. 3 (1963-78) o łącznej wartości ewid. 6 000 zł,

samochód strażacki „Tatra” szt. 1 o wartości zakupu 17 000 zł,

wóz asenizacyjny (1992) o wartości ewid. 3 050 zł,

przyczepy szt. 2 (1992-95) o łącznej wartości ewid. 6 000 zł,

autobus (2000) o wartości ewid. 231 190 zł ,

ciągnik (1975) o wartości ewid. 7 556 zł ,


ciągnik – kosiarka (2003) o wartości ewid. 9 227 zł .
Wójt Gminy
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2007-07-12

Data modyfikacji: 2007-07-12

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2007-07-12