Informacja o mieniu komunalnym gminy Korycin na dzień 15 listopada 2005 r.

Grunty mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2004 roku wynosiły 1.101 701 m2 (110,17 ha):

W 2004 roku nabyto 3 750 m2 (0,3750 ha) gruntu .

Na poszerzenie drogi gminnej nr 103954 B Romaszkówka - Szumowo - Aulakowszczyzna

nabyto następujące działki:
- działkę nr 135/2 o pow. 0,0063 ha położoną w obrębie wsi Zabrodzie - od pana Andrzeja Siwickiego zam. Zabrodzie za kwotę 126,00 zł , aktem notarialnym nr 4015/2005 z dnia 20.04.2005r.

 • działkę nr 133/2 o pow. 0,0345 ha , działkę nr 136/2 o pow. 0,0070 ha , działkę nr 137/2 o pow. 0,0052 ha położone w obrębie wsi Zabrodzie i działkę nr 81/1 o pow. 0,0308 ha , położoną w obrębie wsi Laskowszczyzna - od pana Wojciecha Kowalewskiego zam. Romaszkówka 1 , za kwotę 1.550,00 zł , aktem notarialnym nr 3953/2005 z dnia 20.04.2005r.

 • działkę nr 145/16 o pow. 0,0994 ha położoną w obrębie wsi Zabrodzie - od państwa Zbigniewa i Renaty Kozłowskich zam .Laskowszczyzna 26, za kwotę 1.988,00 zł , aktem notarialnym nr 3999/2005 z dnia 20.04.2005 r.

 • działkę nr 145/12 o pow. 0,0261 ha , działkę nr 145/14 o pow. 0,0014 ha , nr 158/4 o pow. 0,0456 ha , nr 159/1 o pow. 0,0231 ha , nr 160/4 o pow. 0,0283 ha położone w obrębie wsi Zabrodzie - od pani Honoraty Misiewicz - Kozłowskiej zam. Laskowszczyzna 26 , za kwotę 2.490,00 zł , aktem notarialnym nr 3975/2005r. z dnia 20.04.2005r.

 • dokonano zamiany gruntów : Gmina Korycin przekazała działkę o nr geodezyjnym 51/1 o

pow. 0,0755 ha położoną w obrębie wsi Szumowo na rzecz pana Mariusza Kreczko o wartości 500,00 zł , natomiast Pan Mariusz Kreczko przekazał Gminie Korycin działkę nr 12/9 o pow. 0,1428 ha położoną w obrębie wsi Szumowa o wartości 1500,00 zł. Różnicę wartości działek gruntu tj. 1000,00 zł Gmina Korycin zapłaciła panu Mariuszowi Kreczko w dniu podpisania aktu notarialnego nr 3933/2005 z dn. 20.04.2005r.

Ogółem za nabyte działki zapłacono kwotę 7.154,00 zł.


 1. Od 15 listopada 2004 roku do 15 listopada 2005 roku nie dokonano sprzedaży działek gruntu mienia gminy Korycin , jedynie w/w zamianę

 1. W użytkowaniu wieczystym są następujące działki:


 • działka nr 336/3 o pow. 787 m2 położona w Korycinie, opłata roczna 46,08 zł - GS „SCh” w Korycinie,

 • działki nr 537, nr 538, nr 539, nr 542, nr 545 o łącznej pow. 11,439 m2 położone w Korycinie, opłata roczna 288,47 zł - GS „SCh” w Korycinie,

 • działka nr 66/1 o pow. 3240 m2 położona we wsi Bombla, opłata roczna 136,08 zł - GS „SCh” w Korycinie,

 • działka nr 486 o pow. 619 m2 położona w Korycinie, opłata roczna 120,00 zł - GS „SCh” w Korycinie,

 • działka nr 285/1 o pow. 6725 m2 i dz. Nr 285/2 o pow. 6077 m2 położone w Korycinie, opłata roczna 948,24 zł - Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza „Prodmech” w Korycinie,

 • działka nr 114 o pow. 7800 m2 położona we wsi Wyłudy, opłata roczna 118,40 zł - Kozłowska Jolanta zam. Wyłudy 42,

 • działka nr 405 o pow. 1207 m2 położona w Korycinie, opłata roczna 68,50 zł - OSM Mońki,

 • działka nr 112/1 o pow. 541 m2 położona we wsi Popiołówka, opłata roczna 22,20 zł - pan Bogusław Kniaź zam Białystok ul. Makowa nr 37 m 1,

 • działka nr 541 o pow. 2430 m2 położona w Korycinie, opłata roczna 61,30 zł - pan Józef Wynimko zam. Korycin, ul. Szkolna 4,

 • działki nr 540, nr 543, nr 544 o łącznej pow. 5012 m2 położone w Korycinie, opłata roczna 126,37 zł - państwo Izabela i Wiesław Popławscy zam. Białystok, ul. Róży Wiatrów 19.

Ogółem opłata roczna za użytkowanie wieczyste - 1.935,64 zł.


 1. Wydzierżawiono (użytki rolne):


 • działkę nr 242 o pow. 4 066 m2 - Korycin

 • „ nr 251/1 „ 5 379 m2 - Korycin -197,50 zł

 • „ nr 244 „ 3 795 m2 - Korycin

 • „ nr 246 „ 3 217 m2 - Korycin

 • „ nr 171 „ 4250 m2 - Krukowszczyzna - 60,00 zł

 • „ nr 330 „ 3 100 m2 - Skindzierz - 36,40 zł

 • „ nr 21 „ 4 100 m2 - Dzięciołówka -110,60 zł

 • „ nr 46 „ 3 800 m2 - Dzięciołówka

 • „ nr 104/2 „ 325 m2 - Popiołówka - 23.698,00 zł

 • „ nr 37 „ 400 m2 - Korycin - 22.412,00 zł

 • „ nr 4 „ 3 900 m 2 - Wojtachy - 50,00 zł

_______________________________________________________________________

Ogółem: 32 082 m2 46.564,50 zł

(3,20 ha)

V . Budynki (własność gminy):


Lp.

Nazwa obiektu

Nr działki

Pow. działki w m2

Położenie

Wartość ewidencyjna w zł

Wartość szacunkowa w zł

Wysokość roczna czynszu (zł)netto

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Apteka

432

734

Korycin

50 251

90 174

14.494,24

2.

Byłe Przedszkole

245

766

Korycin

9 057

-

1.347,44

3.

Stary budynek ZOZ

476

1628

Korycin

74 335

43 676

4.089,76

4.

Przedszkole

287

3855

Korycin

54 987

90 000

-

5.

Nowy budynek UG i GOKSiT

273

1288

Korycin

270 309

-

-

6.

Budynek Poczty i OSP

282

884

Korycin

46 784

62 155

6.262,48

7.

Stary budynek UG, ul. Rynek 14

421

643

Korycin

26 200

30 000

13.282,50

8.

Budynek przystanku PKS

495/2

4200

Korycin

66 900

70 600

1.971,60

9.

Budynek kiosku

273

1288

Korycin

1 175

-

1.609,29

10.

Budynek hydroforni

146

1800

Korycin

29 514

-

-

11.

Budynek hydroforni:
- starej

50/13

500

Długi Ług

10 900

-

-


- nowej

69/2

3300

Długi Ług

210 000

-

-

12.

Budynek hydroforni

98/3

2995

Bombla

113 698

-

-

13.

Budynek OSP

61/1

1500

Ostra Góra

44 814

79 214

5.160,54

14.

Budynek oczyszczalni

129/2

4000

Korycin

7 577

-

-

15.

Budynek dydakt. (szkoła)

240/1, 239

16 626

Korycin

803 005

-

2.400,00

16.

Budynek dydakt.

(szkoła)

17

8000

Dzięciołówka

3 224 619

-

12.295,76


- bud. gospod.Dzięciołówka

2 930

-

-

17.

Budynek

dydakt.-mieszk.

171,120

9700

Krukowszczyzna

48 086

-

3.697,38

18.

Budynek dydakt.

43

5400

Bombla

556 230

-

16.091,91


- bud. gospod.Bombla

8 645

-

-

19.

Budynek dydakt.

22/2

12700

Ostra Góra

222 587

-

15.200,00


- bud. gospod.Ostra Góra

3 758

-

-

20.

Budynek dydakt.

91,68

6500

Zabrodzie

226 073

-

-


- budynek

dydakt.-mieszk.Zabrodzie

143 182

-

8.537,77


- bud. gospod.Zabrodzie

3 896

-

-


- bud. gospod.Zabrodzie

1 000

-

-

21.

Wiata stalowa

546

2996

Korycin

6 799

-

-

22.

Bud. sklepu spożywczego

330

3100

Skindzierz

14 292

-

3.968,43

23.Sala gimnast. i kotłownia olejowaKorycin

1 512 500

-

-

24.

Budynek GOZ

460

1050

Korycin

186 472

-

14.356,38

25.

Budynek garażu

285/3

2704

Korycin

35 970

-

-

26.

Bud. (kuźnia)

285/3

2704

Korycin

-

27.


Magazyn mater. napędowych


285/3

2704

Korycin

-

28.

Bud. stodoły

16/12

3600

Milewszczyzna

1.600

-

-


OGÓŁEM:

8.018.145,-


124765,48

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2005 roku wynosi 1 105 451 m2 (110,54 ha).

 • długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 92 602 mb

 • długość sieci kanalizacyjnej wynosi 4 162 mb

 • ilość oczyszczalni przyzagrodowych (1994-2001) - 350 szt. o wartości 1 447 042,00 zł.


Posiadane środki transportowe mają łączną wartość ewidencyjną 612 696,00 zł, w tym:

 • autobus (1990) o wartości ewid. 117 883 zł,

 • autobus (1985) o wartości ewid. 84 790 zł,

 • samochody strażackie szt. 3 (1963-78) o łącznej wartości ewid. 6 000 zł,

 • samochód strażacki „Tatra” szt. 1 o wartości zakupu 17 000 zł,

 • wóz asenizacyjny (1992) o wartości ewid. 3 050 zł,

 • przyczepy szt. 2 (1992-95) o łącznej wartości ewid. 6 000 zł,

 • autobus (2000) o wartości ewid. 231 190 zł ,

 • ciągnik (1975) o wartości ewid. 7 556 zł ,

 • ciągnik - kosiarka (2003) o wartości ewid. 9 227 zł .

 • samochód osobowy -Mercedes Vito (2005) o wart. ewid. 130.000,00 zł


Wójt Gminy
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2007-07-12

Data modyfikacji: 2007-07-12

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2007-07-12