Informacja o mieniu komunalnym gminy Korycin na dzień 15 listopada 2006 r.

Grunty mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2005 roku wynosiły 1.105 451 m2 (110,54 ha):

 1. W 2006 roku nabyto 771 m2 (0,0771 ha) gruntu .

Na poszerzenie drogi gminnej nr 103954 B Romaszkówka - Szumowo - Aulakowszczyzna

nabyto następujące działki:

- działkę nr 82/1 o pow. 0,0186 ha położoną w obrębie wsi Laskowszczyzna - od pani Marianny Zalesko zam. Laskowszczyna 23 za kwotę 372,00 zł , aktem notarialnym nr 4149/2006 z dnia 17.05.2006r.

 • działkę nr 138/4 o pow. 0,0155 ha położoną w obrębie wsi Zabrodzie - od Państwa Aleksandra i Heleny Kimborowicz zam. Sokółka ul. Generała Władysława Sikorskiego 103 , za kwotę 310,00 zł , aktem notarialnym nr 4178/2006 z dnia 17.05.2006r.


 • Nabyto działkę nr 277/2 o pow. 0,0430 ha położoną w obrębie wsi Korycin - od pana Tomasza

Wynimko zam . Korycin ul. Grodzieńska 3 , za kwotę 1400,00 zł , aktem notarialnym nr 7033/2006r. z dnia 26.07.2006r. na poszerzenie sąsiedniej działki, gdzie jest zlokalizowany budynek OSP .

 • Nabyto wiatrak typu paltrak położony we wsi Zagórze od pana Kazimierza i Waldemara Piktel zam. Wyłudy 2 oraz Pana Wojciecha Burnewicz zam Kumiała 57 za kwotę 10.000,00 zł umową kupna - sprzedaży z dnia 16.01.2006r. celem przeniesienia do miejscowości Korycin.

 • Nabyto ciągnik rolniczy używany typu ZETOR 7711 od firmy Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „KONAR” Wojciech Stasiełuk , Skindzierz 3 dnia 11.10.2006r. za kwotę 30.500,00 zł


Ogółem za nabyte działki , wiatrak i ciągnik zapłacono kwotę 42.582,00 zł.


 1. Od 15 listopada 2005 roku do 15 listopada 2006 roku nie dokonano sprzedaży działek gruntu mienia gminy Korycin .

Sprzedano natomiast :

 • autobus szkolny - Autosan H9-21 , rok produkcji - 1985 za kwotę 5050,00 zł dnia 04.08.2006r. w publicznym przetargu ustnym,

 • autobus szkolny - Autosan H9-20, rok produkcji - 1990 za kwotę 7070,00 zł dnia 04.08.2006r. w publicznym przetargu ustnym ,

 • ciągnik rolniczy URSUS C-355 , rok produkcji - 1975 za kwotę 4050,00 zł dnia 09.10.2006r.

 1. W użytkowaniu wieczystym są następujące działki:


 • działka nr 336/3 o pow. 787 m2 położona w Korycinie, opłata roczna 214,68 zł - GS „SCh” w Korycinie,

 • działki nr 537, nr 538, nr 539, nr 542, nr 545 o łącznej pow. 11,439 m2 położone w Korycinie, opłata roczna 2 146,12 zł - GS „SCh” w Korycinie,

 • działka nr 66/1 o pow. 3240 m2 położona we wsi Bombla, opłata roczna 361,60zł - GS „SCh” w Korycinie,

 • działka nr 486 o pow. 619 m2 położona w Korycinie, opłata roczna 185,76 zł - GS „SCh” w Korycinie,

 • działka nr 285/1 o pow. 6725 m2 i dz. Nr 285/2 o pow. 6077 m2 położone w Korycinie, opłata roczna 2 621,84 zł - Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza „Prodmech” w Korycinie,

 • działka nr 114 o pow. 7800 m2 położona we wsi Wyłudy, opłata roczna 773,76 zł - Kozłowska Jolanta zam. Wyłudy 42,

 • działka nr 405 o pow. 1207 m2 położona w Korycinie, opłata roczna 291,12 zł - OSM Mońki,

 • działka nr 112/1 o pow. 541 m2 położona we wsi Popiołówka, opłata roczna 57,36 zł - pan Bogusław Kniaź zam Białystok ul. Makowa nr 37 m 1,

 • działka nr 541 o pow. 2430 m2 położona w Korycinie, opłata roczna 482,12 zł - pan Józef Wynimko zam. Korycin, ul. Szkolna 4,

 • działki nr 540, nr 543, nr 544 o łącznej pow. 5012 m2 położone w Korycinie, opłata roczna 1026,44 zł - państwo Izabela i Wiesław Popławscy zam. Białystok, ul. Róży Wiatrów 19.

Ogółem opłata roczna za użytkowanie wieczyste - 8 160,80zł.


 1. Wydzierżawiono (użytki rolne):

 • działkę nr 242 o pow. 4 066 m2 - Korycin

 • „ nr 250/1 „ 5 379 m2 - Korycin -296,22 zł

 • „ nr 244 „ 3 795 m2 - Korycin

 • „ nr 246 „ 3 217 m2 - Korycin

 • „ nr 171 „ 4250 m2 - Krukowszczyzna - 76,50zł

 • „ nr 330 „ 3 100 m2 - Skindzierz - 46,80 zł

 • „ nr 21 „ 4 100 m2 - Dzięciołówka -151,68 zł

 • „ nr 46 „ 3 800 m2 - Dzięciołówka

 • „ nr 104/2 „ 325 m2 - Popiołówka - 23.776,04 zł

 • „ nr 37 „ 400 m2 - Korycin - 19.952,52 zł

 • „ nr 4 „ 3 900 m 2 - Wojtachy - 70,20 zł

_______________________________________________________________________

Ogółem: 32 082 m2 44,369,96 zł

(3,20 ha)

V . Budynki (własność gminy):


Lp.

Nazwa obiektu

Nr działki

Pow. działki w m2

Położenie

Wartość ewidencyjna w zł

Wartość szacunkowa w zł

Wysokość roczna czynszu (zł)netto

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Apteka

432

734

Korycin

237 729

-

14.947,20


2.

Byłe Przedszkole

245

766

Korycin

20 904

-

2.485,56

3.

Stary budynek ZOZ

476

1628

Korycin

74 335

-

4.358,88

4.

Przedszkole

287

3855

Korycin

377 796

-

-

5.

Nowy budynek UG i GOKSiT

273

1288

Korycin

592 281

-

-

6.

Budynek Poczty i OSP

282

884

Korycin

168 665

-

6.333,84

7.

Stary budynek UG, ul. Rynek 14

421

643

Korycin

26 200

30 000

13.800,00

8.

Budynek przystanku PKS

495/2

4200

Korycin

66 900

70 600

2.338,40

9.

Budynek kiosku

273

1288

Korycin

1 175

-

1.623,00

10.

Budynek hydroforni

146

1800

Korycin

755 097

-

-

11.

Budynek hydroforni:
- starej

50/13

500

Długi Ług

10 900

-

-


- nowej

69/2

3300

Długi Ług

210 000

-

-

12.

Budynek hydroforni

98/3

2995

Bombla

113 698

-

-

13.

Budynek OSP

61/1

1500

Ostra Góra

44 814

79 214

5.204,52

14.

Budynek oczyszczalni

129/2

4000

Korycin

7 577

-

-

15.

Budynek dydakt. (szkoła i gimnazjum )

240/1, 239

16 626

Korycin

4 737 119

-

2.400,00

16.

Budynek dydakt.

(szkoła)

17

8000

Dzięciołówka

194 319

-

12.419,04


- bud. gospod.Dzięciołówka

2 930

-

-

17.

Budynek

dydakt.-mieszk.

171,120

9700

Krukowszczyzna

48 086

-

3.546,72

18.

Budynek dydakt.

43

5400

Bombla

556 230

-

16.121,16


- bud. gospod.Bombla

8 645

-

-

19.

Budynek dydakt.

22/2

12700

Ostra Góra

222 587

-

14.400,00


- bud. gospod.Ostra Góra

3 758

-

-

20.

Budynek dydakt.

91,68

6500

Zabrodzie

226 073

-

-


- budynek

dydakt.-mieszk.Zabrodzie

354 270

-

9.020,58


- bud. gospod.Zabrodzie

3 896

-

-


- bud. gospod.Zabrodzie

1 000

-

-

21.

Wiata stalowa

546

2996

Korycin

6 799

-

-

22.

Bud. sklepu spożywczego

330

3100

Skindzierz

14 292

-

4.002,24

23.

Budynek GOZ

460

1050

Korycin

1 141 822

-

28.954,56

24.

Budynek garażu

285/3

2704

Korycin

35 970

-

-

25

Bud. (kuźnia)

285/3

2704

Korycin

-

26


Magazyn mater. napędowych


285/3

2704

Korycin

-

27.

Bud. stodoły

16/12

3600

Milewszczyzna

1.600

-

-


OGÓŁEM:

10.267 467,-


141.955,70

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2006 roku wynosi 1 106 222 m2 (110,62 ha).

 • długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 92 602 mb

 • długość sieci kanalizacyjnej wynosi 4 162 mb

 • ilość oczyszczalni przyzagrodowych (1994-2001) - 350 szt. o wartości 1 447 042,00 zł.


Posiadane środki transportowe mają łączną wartość ewidencyjną 583 219,00 zł, w tym:


 • samochody strażackie szt. 3 (1963-78) o łącznej wartości ewid. 119 267 zł,

 • samochód strażacki „Tatra” szt. 1 o wartości zakupu 50 000 zł,

 • wóz asenizacyjny (1992) o wartości ewid. 5 907 zł,

 • przyczepy szt . 2 (1992-95) o łącznej wartości ewid. 7 128 zł,

 • autobus (2000) o wartości ewid. 231 190 zł ,

 • ciągnik rol. ZETOR 7711 (1989) o wartości ewid. 30 500 zł ,

 • ciągnik - kosiarka (2003) o wartości ewid. 9 227 zł .

 • samochód osobowy -Mercedes Vito (2005) o wart. ewid. 130.000,00 zł

Wójt Gminy
Mirosław Lech

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2007-07-12

Data modyfikacji: 2007-07-12

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2007-07-12