Planowane przedsięwzięcia wykraczające poza rok 2006

 

Planowane przedsięwzięcia na lata 2007 – 2013 zakładają:
- dokończenie modernizacji wszystkich pozostałych dróg gminnych przy udziale budżetu gminy w kwocie 1,5 mln zł. oraz 4,5 mln zł. z EFRR
- modernizacja drogi powiatowej Zabrodzie – Wyłudy – Wyłudki – Jesionowa Dolina Nr 1328’B
- rozbudowa potencjału sportowo – rekreacyjno – turystycznego Gminy Korycin:
• budowa kompleksu rekreacyjno – turystyczno – sportowego w Korycinie oraz jego zagospodarowanie, na przedsięwzięcie to zakłada się wydatkowanie w latach 2004 – 2006 kwoty 560 853 zł. z czego z budżetu gminy 173 963 oraz z EFRR 386 890 zł.
• budowa sceny z zapleczem sanitarno – socjalnym i magazynowym przy zbiorniku wodnym w Korycinie 170 000 zł. w latach 2005 –2006 z budżetu gminy oraz 510 000 zł. w 2006 r. z EFRR,
• budowa kompleksu boisk przy Zespole Szkół w Korycinie,
• budowa ogrodzenia placu szkolnego w Korycinie,
- system małej retencji na rzece Kumiałce (budowa 3 zbiorników retencyjnych),

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2005-02-07

Opublikował: Zbigniew Makarewicz

Data publikacji: 2005-02-07