Planowane przedsięwzięcia w okresie 2004 – 2006

 

Przedsięwzięcia inwestycyjne Gminy Korycin można podzielić na następujące zasadnicze grupy:
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej:
• unowocześnienie infrastruktury służby zdrowia w Gminie Korycin, o wartości kosztorysowej prac na poziomie 907 000 zł. zakłada wydatkowanie z budżetu gminy w 2004 r. kwoty 226 750 zł. oraz z EFRR - 680 250 zł.
• budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Korycinie (20 000 zł w 2006 r. z budżetu gminy i dokończenie inwestycji w 2007 roku – 190 000 zł. z budżetu gminy oraz z 630 000 zł. z EFRR,
- modernizacja systemu dróg:
• modernizacja sieci dróg gminnych planowany na lata 2004 –2006
zakłada modernizację trzech dróg gminnych:
• Wojtachy,
• Laskowszczyzna,
• Stok – Bombla,
i wydatkowanie w latach 2005 –2006 kwoty 1,8 mln zł. z czego 450 000 zł. z budżetu gminy oraz 1,35 mln zł. z EFRR.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2005-02-07

Opublikował: Zbigniew Makarewicz

Data publikacji: 2005-02-07