Urząd Gminy

Urząd Gminy Korycin
ul. Knyszyńska 2a,
16 -140 Korycin
godziny pracy Urzędu: Poniedziałek - Piątek 730 - 1530
tel.: 85 7229181
fax: 85 7229180
adresy e-mail: 
sekretariat@korycin.pl lub wojt@korycin.pl
strona internetowa: www.korycin.pl
 
WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA URZĘDU GMINY KORYCIN
Numer telefonu
Stanowisko
Pracownicy
Numer pokoju
e-mail
85 7229185

 Wójt Gminy

 Mirosław Lech

2

  wojt@korycin.pl

85 7229198

 Sekretarz Gminy / Zastępca Wójta

 Wiktoria Pruszyńska

1

  wpruszynska@korycin.pl 

85 7229192

 Skarbnik Gminy

 Andrzej Waszczeniuk

10

  awaszczeniuk@korycin.pl

85 7229196

 Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki   Komunalnej i Rolnictwa

 Małgorzata Zalewska

7

  mzalewska@korycin.pl 

  lub

  inwestycjeug@op.pl

85 7229189

 1) Podinspektor ds. utrzymania czystości i     porządku

 2) Podinspektor ds. obsługi organów gminy, promocji i działalności gospodarczej

 1) Elżbieta Potocka

 2) Urszula Wynimko

4

 1) epotocka@korycin.pl

 2) uwynimko@korycin.pl 

85 7229195

 Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami,   ochrony środowiska i rolnictwa

 Piotr Stasiełuk

7

 pstasieluk@korycin.pl 

  lub

  rolnictwoug@op.pl

85 7229197

 1) Kierownik USC

 2) Inspektor ds. obywatelskich

 1) Jadwiga Zapolska

 2) Robert Bielawski

5

 1) jzapolska@korycin.pl

 2) rbielawski@korycin.pl 

85 7229181
fax:
85 7229180

 Młodszy Referent ds. sekretarsko-kancelaryjnych

 Ewelina
 Kozłowska-Kowejsza

2

 sekretariat@korycin.pl 

 ekozlowska-kowejsza@korycin.pl 

85 7229194

 1) Zastępca Głównego Księgowego

 2) Inspektor ds. księgowości

 3) Młodszy Referent ds. księgowości

 1) Rafał Stasiełuk

 2) Małgorzata Roman

 3) Maria Stanisławczyk

9

 1) rstasieluk@korycin.pl 

 2) mroman@korycin.pl  

 3) mstanislawczyk@korycin.pl 

85 7229193

 1) Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

 2) Młodszy Referent ds. księgowości

 1) Aneta Wszczeniuk

 2) Katarzyna Chodziutko

11

 1) anetawaszczeniu@korycin.pl 

 2) kchodziutko@korycin.pl  

85 7229191

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Barbara Andrysewicz  

8

 gops@korycin.pl 

85 7229190

 1) Starszy specjalista pracy socjalnej

 2) Specjalista pracy socjalnej

 1) Anna Czaczkowska

 2) Leszek Stankiewicz

6

 1) aczaczkowska@korycin.pl 

 2) lstankiewicz@korycin.pl  

85 7229183

 Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i   wychowawczych

 Katarzyna Lachowicz -   Bielawska

poddasze

  klachowicz@korycin.pl

85 7229187

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i   Turystyki

 Katarzyna Sadowska

3

 goksitkorycin@op.pl 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2017-08-04

Wprowadzający: Urszula Wynimko

Data wprowadzenia: 2005-02-04

Data modyfikacji: 2024-05-07

Opublikował: Urszula Wynimko

Data publikacji: 2005-02-04