STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

 

Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą:

1) Kierownictwo Urzędu: Wójt, Sekretarz, Skarbnik;

2) Referat Finansowy w skład którego wchodzą:

a) Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu,

b) stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat- 1 etat,

c)  stanowisko ds. księgowości – 3 etaty,

 – przy znakowaniu spraw Referat Finansowy używa symbolu FN, zaś stanowiska ds. księgowości: FN.I, FN.II  i FN.III;

3) Urząd Stanu Cywilnego w skład którego wchodzą:

a) Kierownik Urzędu Stanu,

b) stanowisko ds. obywatelskich, informatycznych i ochrony przeciwpożarowej - przy    znakowaniu spraw Urząd Stanu Cywilnego używa symbolu USC i OSP;

4) stanowisko ds. oświaty i działalności gospodarczej- 1 etat – przy znakowaniu spraw używa   symbolu Oś;

5) stanowisko ds. sekretarsko-kancelaryjnych, obsługi organów gminy i promocji gminy - 1 etat – przy znakowaniu spraw używa symbolu RG;

6) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i rolnictwa – 1 etat- przy znakowaniu spraw używa symbolu GR;

7) stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej - 1 etat – przy znakowaniu spraw używa symbolu IN;

8) stanowiska pomocnicze i obsługi (sprzątaczka, robotnik gospodarczy) - wg potrzeb.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Korycin

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2016-04-12

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2005-02-07