Korycin, dnia 07.04.2015 r.

Or.523.1.2015

 

OFERTA 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

„Wspieranie przedsięwzięć integracyjnych, kulturalnych, oświatowych  i społecznych organizacji

z  Gminy  Korycin”

 

           Sokólski  Fundusz Lokalny  w  dniu 2 kwietnia  2015 roku  złożył   ofertę na  realizację  zadania publicznego „ Wspieranie przedsięwzięć integracyjnych, kulturalnych, oświatowych i społecznych organizacji z  Gminy Korycin”.  

Oferta została złożona w trybie tzw. ”małych grantów„.

Zgodnie z art.19a ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U . z 2014 r. poz.1118 )    Wójt Gminy Korycin zamieszcza ofertę złożoną w trybie  tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Korycin i na stronie internetowej.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.

Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Korycin przy ulicy Knyszyńskiej 2a   z dopiskiem „Małe granty- uwagi”.

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Wójt Gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

                                                                                                                                       Wójt
                                                                                                                              Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2015-04-07

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2015-04-07

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2015-04-07