Korycin, dnia 14.04.2014 r.

Or.523.1.2014

OFERTA
Organizacji Pozarządowej
„Wspieranie przedsięwzięć integracyjnych, kulturalnych, oświatowych i społecznych organizacji z Gminy Korycin"
 
 

     Sokolski Fundusz Lokalny w dniu 11 kwietnia 2014 roku złożył ofertę na realizację zadania publicznego „Wspieranie przedsięwzięć integracyjnych, kulturalnych, oświatowych i społecznych organizacji z Gminy Korycin".

Oferta została złożona w trybie tzw. „małych grantów". Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 223) Wójt Gminy Korycin zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów" na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Korycin i na stronie internetowej.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.

Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Korycin przy ulicy Knyszyńskiej 2a z dopiskiem „Małe granty - uwagi".

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Wójt Gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Wójt
                                                                                                               Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2014-04-14

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2014-04-14

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2014-04-14