Korycin dnia 25.03.2013r.

Or.523.1.2013

 

OFERTA

Organizacji Pozarządowej

„Wspieranie przedsięwzięć integracyjnych, kulturalnych, oświatowych i społecznych organizacji z Gminy Korycin”

 

Sokólski Fundusz Lokalny w dniu 22 marca 2013 roku złożył, ofertę na realizację zadania publicznego „Wspieranie przedsięwzięć integracyjnych, kulturalnych, oświatowych i społecznych organizacji z Gminy Korycin”.

Oferta została złożona w trybie tzw. „małych grantów”.  Zgodnie z art.19 a ust 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. Zm.) Wójt Gminy Korycin zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw.  „małych grantów” na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Korycin  i na stronie internetowej.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.

Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Korycin przy ulicy Knyszyńskiej 2 a z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.

Po upływie tego terminu    oraz po rozpatrzeniu uwag Wójt Gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

  

                                                                                       
Wójt
                                                                                                               Mirosław Lech
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2013-03-25

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2013-03-25

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2013-03-25