Korycin, dnia 21.04.2016 r.

OR.523.1.2016

 

OFERTA 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

„Wspieranie przedsięwzięć integracyjnych, kulturalnych, oświatowych  i społecznych organizacji z  Gminy  Korycin”

 

      Sokólski  Fundusz Lokalny  w  dniu 20 kwietnia  2016 roku  złożył   ofertę na  realizację  zadania publicznego „Wspieranie przedsięwzięć integracyjnych, kulturalnych, oświatowych i społecznych organizacji z  Gminy Korycin”.  

Oferta została złożona w trybie tzw. ”małych grantów„.

     Zgodnie z art.19a ust.3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239 i 395 )  Wójt Gminy Korycin zamieszcza ofertę złożoną w trybie  tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Korycin i na stronie internetowej.

     Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.

     Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Korycin przy ulicy Knyszyńskiej 2a  z dopiskiem „Małe granty- uwagi”.

     Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Wójt Gminy niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

WÓJT
                                                                                              Mirosław Lech

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Bielawski

Wprowadzający: Robert Bielawski

Data wprowadzenia: 2016-04-21

Modyfikujący: Robert Bielawski

Data modyfikacji: 2016-04-21

Opublikował: Robert Bielawski

Data publikacji: 2016-04-21